Loading color scheme

Rada Parafialna

Rada Parafialna

Parafialna Rada Duszpasterska

Powołana jest w celu podejmowania wspólnej refleksji przez duchownych i świeckich dla pogłębiania i formowania życia wspólnoty wierzących tworzących parafię.

Radę parafialną stanowi 10 osób - przedstawicieli każdej miejscowości należącej do naszej parafii.

Przewodniczącym rady jest ks. Proboszcz.

 

W skład Rady Parafialnej wchodzą:

Małgorzata Chadzak - Malkowice
Katarzyna Nowak - Przemyków
Paweł Czerepak - Przemyków
Marian Wojciarczyk- Przemyków
Waldemar Grudzień - Kijany
Adrian Kułaga - Kijany
Waldemar Zaleśny - Piotrowice
Stanisław Malara - organista

Marcin Wieciołkowski- kościelny

 

Spotkania odbywają się w zależności od potrzeb.


Zadaniami Rady są:
1.szukanie możliwie pełnego światła dla rozpoznawania woli Chrystusa w stosunku do parafialnej wspólnoty;
2.podejmowanie wspólnego wysiłku dla coraz głębszego zakorzenienia wierzących w życiu Kościoła;
3.zapraszanie do wspólnoty wiary tych, którzy zatrzymali się na progu Kościoła bądź nie umieją odkryć w sobie pragnienia spotkania z Bogiem.
4.doprowadzanie do rozwoju świadomości poczucia wspólnoty parafialnej;
5.zajmowanie stanowiska bądź podejmowanie działań w imieniu wspólnoty na forum parafialnym i poza parafialnym, także społecznym, w sytuacjach tego wymagających.

 

Rada realizuje swoje zadania przez:
1.ożywianie życia liturgicznego parafii;
2.koordynowanie działalności apostolatów parafialnych;
3.doradztwo w innych sprawach duszpasterskich;
4.doradztwo w sprawach gospodarczych;
5.włączanie w apostolską misję Kościoła możliwie szerokiego grona świeckich parafialnej wspólnoty;
6.szukanie dróg i środków pozwalających na dotarcie do tych, którzy szczególnie potrzebują umocnienia w wierze.