Loading color scheme

Małżeństwo

Małżeństwo

Oboje narzeczeni powinni zgłosić się z n/w dokumentami do kancelarii parafialnej nie później niż 3 miesiąca przed terminem ślubu w celu sporządzenia protokołu przedślubnego!!!
Rezerwacji terminu ślubu należy dokonać odpowiednio wcześniej.
Dokumenty potrzebne do zawarcia Sakramentu Małżeństwa (składane w kancelarii parafialnej):

  • Aktualne Świadectwa Chrztu (nie starsze niż trzymiesięczne), które wybieramy z parafii, w której był chrzest. Gdyby na świadectwie nie było adnotacji o bierzmowaniu, to dodatkowo wybieramy zaświadczenie o bierzmowaniu z parafii, w której odbyło się bierzmowanie.
  • Dowody Osobiste.
  • Wniosek konkordatowy z USC (ważny tylko 3 miesiące, licząc do daty ślubu!) lub Akt Ślubu Cywilnego.
    UWAGA! Należy sprawdzić całkowitą zgodność danych osobowych na dokumentach z poz. 1, 2 i 3 (imiona i nazwisko, data i miejsce urodzenia, imiona i nazwiska rodziców). W przypadku jakiejkolwiek niezgodności, należy prawnie skorygować dane w Urzędzie Państwowym lub Kościelnym (tam, gdzie występuje błąd).
  • Świadectwa ukończenia Katechez Przedślubnych (jeśli nauki przedślubne jeszcze trwają, to należy okazać zaświadczenie o uczestnictwie w naukach).
  • Świadectwa nauki religii z ostatniej klasy (świadectwa szkolne z oceną z religii lub oddzielne świadectwa z religii).


Możliwe jest zawarcie małżeństwa z tzw. „licencją”, tj. dokumentem zezwalającym na błogosławienie małżeństwa w naszym kościele, wystawionym na podstawie protokołu przedślubnego, który może być sporządzony w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego

W dniu ślubu świadkowie ślubu (pełnoletni) powinni zgłosić się w zakrystii kościoła na 15 min przed rozpoczęciem uroczystości (z Dowodami Osobistymi)...