Loading color scheme

Liturgia Wielkiego Piątku 2017

Liturgia Wielkiego Piątku 2017

Nabożeństwem Drogi krzyżowej, wyjątkowo w kościele parafialnym, rozpoczęliśmy w tym roku liturgię Wielkiego Piątku. Podczas Drogi krzyżowej przedstawiciele wszystkich miejscowości tworzący naszą Parafię, podchodzili do krzyża przykładając swoje ręce do Niego.

Po wspólnej Drodze krzyżowej rozpoczęła się liturgia Wielkiego Piątku.

Zgodnie z tradycją Kościół w dniu dzisiejszym nigdy nie sprawował Ofiary Eucharystycznej. Dlatego głównym elementem dzisiejszej Liturgii Męki Pańskie była adoracja Krzyża, na którym zawisło zbawienia świata. Adorację Krzyża poprzedziła liturgia słowa, w której słuchając opisu Męki Pańskiej według świętego Jana uczestniczyliśmy w wydarzeniu Golgoty. Na zakończenie liturgii słowa w szczególnie uroczysty sposób prosiliśmy Boga w modlitwie powszechnej o zbawienie całego świata.

W dniu dzisiejszym, choć nie sprawujemy Eucharystii, wszyscy będący w łasce uświęcającej mogli przyjąć Komunię świętą, prawdziwe Ciało naszego Pana, które zostało wydane za nasze grzechy.

Ostatnim aktem liturgicznym było przeniesienie Najświętszego Sakramentu Grobu, a adoracja trwała do północy.